Vitenskapskafeen tirsdag 28. mars kl. 18:00

Trust me, I’m a scientist!
– Daniel Glaser with Ole Sejersted

With the Sudbø scandal attracting a considerable amount of press recently, Dr. Daniel Glaser, an imaging neuroscientist from University College London provides a view of what really goes on behind the white the coat and asks what lies ahead for scientists if they no longer can rely on the unqualified trust of the public. Contributions from Prof. Ole Sejersted about the Sudbø case opens the debate up to the audience about what can be done to stop such large-scale scientific fraud from happening again.

Landsmøte 2006

Det arrangeres landsmøte i Unge Forskere søndag 19. mars 2006. Innkalling og sakspapirer finnes på http://landsmote.ungeforskere.no.

Vitenskapskafeen torsdag 26. januar

Hypokondri: Bare innbilning – eller alvorlig sykdom?

Hypokonderen er en klassisk figur i komedier, men hypokondri er ingen spøk for dem som rammes. Én prosent av befolkningen, eller rundt 50.000 nordmenn, er hypokondere. De lider av en sykdom som kan kan gjøre dem uføre, selv om de ikkje er syke i den vanligste forstanden av ordet. Og i en tid med ekstremt mediafokus på farlige sykdommer med vage symptomer, der vi stadig utsettes for ny informasjon om hva som er farlig for oss, er hypokonderne kanskje mer aktuelle enn vi liker å tro.

Heldigvis finnes det hjelp å få. Ingvard Wilhelmsen er ekspert på hypokondri, og opprettet i 1995 verdens første hypokondriklinikk ved Haraldsplass Diakonale Sjukehus i Bergen. Han mener hypokondri kan helbredes – hvis man lærer seg å tenke nytt. Og det skal han fortelle om på Vitenskapskafeen. Hvis det er noe du lurer på, er det bare å spørre.

Vitenskapskafeen onsdag 30. november: Klima for begynnere

Skjønner du noe av klimadebatten? Vitenskapskafeen tilbyr nå et klimakurs for begynnere.

Alle er enige om at klimaet forandrer seg. Men hvor mye forandrer det seg, og hvor stor rolle spiller vi mennesker i dette? Er det virkelig forurensningens feil hvis det er dårlig vær, eller kan vi pøse ut CO2 med god samvittighet? Hvilken rolle spiller naturlige faktorer som solaktivitet? Er det allerede for sent å gjøre noe?

For å få debatten ned på et nivå der vi vanlige dødelige kan forstå sakene, har vi invitert Pål Brekke og Alex Haxeltine til vitenskapskafeen for å gi oss et lynkurs. De er uenige om mangt, men enige om at de skal legge igjen faguttrykkene hjemme.

Astrofestival 2005!

Søndag 13. november arrangeres Astrofestival 2005 ved Universitetet i Oslo. Vi i Unge Forskere samles på kontoret i Forskningsparken klokken 16.00. Der blir det litt å spise før vi utforsker alt Astrofestivalen har å by på. Kvelden avsluttes med Astrofestivalens fyrverkeri klokken 21.00.

Vitenskapskafé om tro og vitenskap onsdag 26. oktober

Kan religiøs tro og vitenskap forenes? Vi kjenner historien om Galileos konflikt med Kirken da han påsto at jorda ikke var solsystemets sentrum, og rabalderet da Darwin hevdet at vi hadde felles stamfar med apene.

I nyere tid har debatten rast mellom to av verdens mest fremstående vitenskapspopularisatorer, Stephen Jay Gould og Richard Dawkins. Gould myntet begrepet ”nonoverlapping magisteria” (som betyr noe slikt som ”lærer som ikke overlapper hverandre”) for å vise at religion og vitenskap ikke gikk hverandre i næringen. Men Dawkins fløy i strupen på Gould og mente at religion og vitenskap må komme i konflikt fordi religionens påstander før eller senere vil ha vitenskapelige implikasjoner.

Møt Nobelprisvinnere på Dynamitdagarna i Stockholm

The swedish federation of young scientist herby invites you to Dynamitdagarna 2005. Dynamitdagarna gives high school students a unique opporunity to experience science through trips to the Royal Institute of Technology, the nobleprizemuseum, the leading pharmaceutical researchcompany AstraZeneca and the Royal Swedish Academy of Science.
The participents will also attend at the chemistry and physic noble prize lectures and meet the winners. Dynamitdagarna gives students that are interested in science and technology an opporunity to meet other with the same interest and of course the schedule will be filled with social activies such as a design competition with the Stockholm International Youth Science Seminar SIYSS.

Vitenskapskafe på Inside i Bergen tirsdag 11.10 kl 1800

Kva gjer oljenasjonen når olja går tom? Korleis førebur ein seg på at olja er tom? Kva gjer industrien, og kva gjer forskarane? Etter ein lang dvale er det på ny tid for ein Vitskapskafé i Bergen, og temaet denne gongen er framtida for olja vår. I seinare tid har vi høyrd mykje om korleis vi held på å gå tom for olje, mange hevdar at det frå no av er krise. Vitskapskaféen vel difor denne gong å ta opp nett dette og stille spørsmålet om korleis situasjonen eigentleg er, og kva som vert gjort, og kva som kan verte gjort med situasjonen.

Hvorfor forske?

Hva er universet laget av?
Hvorfor har mennesker så få gener?
Kan fysikkens lover bli forent?

Vitenskapens 25 største mysterier: http://www.sciencemag.org/sciext/125th/

Masteroppgaver hos ESA

Kunne du tenke deg å gjennomføre deler av studiene dine hos den europeiske romorganisasjonen? Da må du søke før 1. oktober!
Den europeiske romorganisasjonen, ESA, tilbyr studenter å gjennomføre sine master- og hovedoppgaver, eller prosjektoppgaver, utplassert ved ett av ESAs sentre i Europa. Dette er en unik mulighet for alle med interesser innenfor romvirksomhet. Fagfeltene spenner fra astronomi, teknologi, mekanikk og telekommunikasjon til psykologi, medisin, jus og økonomi.
Hovedoppgaven må utføres med faglig godkjennelse fra hjemmeuniversitet eller -høgskole.